هیئت مدیرههیئت مدیره

لیلا نوبری
خزانه دار
پیمان محرابیان
بازرس اصلی
سید مسعود زعفرانچی
نائب رئیس هیئت مدیره
کیوان صدیقی
عضو هیئت مدیره
میلاد بختیاری
رئیس هیئت مدیره
مرتضی مومن خانی
عضو هیئت مدیره
یاشا پاک گوهر
دبیر و عضو علی البدل هیئت مدیره