افتتاح 1714 تخت مراقبت های ویژه

دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت و دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت که همراه دکتر هاشمی برای افتتاح ۱۷۱۴ تخت مراقبت های ویژه به بیرجند سفر کرده است، گفت: ما علاوه بر بازسازی و توسعه طرح های موجود در حوزه سلامت، حدود ۱۱۰۰ پروژه در بخش های اساسی بیمارستان ها (بخش مراقبت های ویژه، بخش اورژانس، کلینیک های ویژه، بخش سرطان و بلوک های زایمان) هستیم که۱۷۱۴ تخت مراقبت های ویژه ای که امروز به بهره برداری می رسند، اولین بخش از این پنج سری است. دکترآقاجانی افزود: امروز به تخت های بخش مراقبت های ویژه بیش از گذشته نیاز داریم و در کشور ما به دلیل حدود ۱۷۰۰۰ مرگ ناشی از حوادث ترافیکی این نیاز بیشتر مشهود است. وی گفت: وضعیت ما در مورد تخت های بخش مراقبت های ویژه محرومیت مضاعف دارد زیرا تعداد تخت های عادی بیمارستانی ما نیز یک و نیم به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است که نسبت به متوسط منطقه خودمان نیز پایین تر است. از این تعداد باید حدود ۱۰درصد به بخش های مراقبت های ویژه اختصاص پیدا کند که در کشور ما این عدد حدود ۶ درصد است. دکتر آقاجانی با اشاره به ضریب اشغال صد در صد تخت های مراقبت های ویژه خاطرنشان کرد: تا امروز کمبود ما حدود ۲۴۰۰ تخت مراقبت ویژه بود که با افتتاح این ۱۷۱۴ تخت قسمت عمده این کمبود برطرف می شود و در سال آینده نیز ۷۰۰ تخت دیگر به این تعداد افزوده خواهد شد.