قانون بیمه شخص ثالث مبتنی بر ماده 37 و 92 قانون برنامه چهارم توسعه

دکتر شهرامی با بیان اینکه براساس قانون برنامه چهارم توسعه، 10 درصد کل هزینه‌های بیمه شخص ثالث، باید به حساب خزانه و نزد وزارت بهداشت واریز شود تا وزارت بهداشت این منابع مالی را صرف درمان مصدومان سوانح رانندگی کند، گفت: با این حال در حال حاضر 600 میلیارد تومان در برنامه پنجم توسعه از بیمه تجاری طلب باقی مانده است. به گزارش روزنامه سپید دکتر علی شهرامی مشاور و معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت در برنامه نبض شبکه خبر که به موضوع مشکلات هزینه‌های درمان مصدومان ترافیکی اختصاص داشت، ضمن بیان این مطلب افزود: برای اجرای این قانون، تصمیم دقیقی گرفته شده است، اما در حال حاضر بر اساس بند ب ماده 37 و 92 قانون برنامه چهارم توسعه، 10 درصد کل هزینه‌های بیمه شخص ثالث، باید به حساب خزانه و نزد وزارت بهداشت واریز شود تا وزارت بهداشت این منابع مالی را صرف درمان مصدومان سوانح رانندگی کند. شهرامی با اشاره به اینکه معمولا منابع مالی تکافوی هزینه ها نیست، اظهار کرد: زمانی که هر بیمه‌گری، خودرویی را بیمه می‌کند باید این پول را به حساب خزانه واریز کند با این حال در حال حاضر 600 میلیارد تومان در برنامه پنجم توسعه از بیمه تجاری طلب باقی مانده است. معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت ادامه داد: درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان رانندگی باعث می‌شود تمامی افرادی که اورژانسی،خدمات فوریتی دریافت می‌کنند به صورت رایگان درمان شوند و تا 2 ماه نیز باید با استفاده از همین منابع مالی، درمان آنها رایگان باشد. شهرامی افزود: اگر شرایط مصدوم خیلی حاد باشد به اولین بیمارستان منتقل می‌شود که خدمات حیاتی انجام شود. در این موارد بیمارستان‌های خصوصی خیلی خوب همکاری کرده‌اند. پس از اینکه فاز حاد تمام شد دیگر انتخاب با مریض است و اگر در بیمارستان خصوصی بود، باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند. البته نسبت یک چهارم به سه چهارم است. یعنی یک چهارم از محل قانون تامین می‌شود و سه چهارم را بیمار باید پرداخت کند. گفتنی است : بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، هزینه‌های درمانی مصدومان سوانح رانندگی رایگان است. اجرای این قانون در سال‌های پس از تصویب با مشکلاتی همراه بوده است.