صفحه اصلیآخرین خبرهای سایت

۰۳

بهمن
مصاحبه رئیس انجمن صنفی بیهوشی و تنفسی کشور با خبرگزاری ایسنا

مصاحبه اختصاصی جناب آقای مهندس بختیاری رئیس انجمن صنفی بیهوشی و تنفسی کشور با.

۰۳

بهمن
اجرای طرح ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور

دکتر رسول دیناروند ضمن اشاره به تاکید وزیر بهداشت برای اجرای طرح.

۰۳

بهمن
افتتاح 1714 تخت مراقبت های ویژه

دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت و دبیر ستاد کشوری برنامه.

آخرین تصاویر